ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 12/19/2021 - 21:53

Η Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΕΠ' ΑΠΕΙΡΟΝ" προσκαλεί τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης 

1. Εκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής

2. Εισαγωγή Νέου Μέλους

την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 στην έδρα της Εταιρείας.