Δασικό χωριό Παγγαίου κοιν.σ.επ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 09/27/2019 - 18:35

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝ Σ.ΕΠ.

Καλούνται τα μέλη της Δασικό χωριό Παγγαίου κοιν.σ.επ την Δευτέρα 30 09 2019 να παραβρεθούν σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ με κύριο και μοναδικό θέμα την συμμετοχή η μη στο παρακάτω πρόγραμμα:

Εισηγούμαστε την υποβολή της αίτησης στήριξης με τίτλο «Παγγαιόραμα - Pangeorama», στην   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/24.01.2019,  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. KABALAS, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

 

Συνοπτική περιγραφή έργου

 

Το έργο αυτό εισάγει την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επιχειρηματιών αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών. Συγκεκριμένα προτείνει την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και πιλοτική εφαρμογή πάνω σε ένα σύστημα συγκέντρωσης, αποκομιδής και μετέπειτα καταστροφής ή ανακύκλωσης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παράλληλα δε περιλαμβάνει και άλλα θέματα που άπτονται της ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής.

 

Σκοπιμότητα έργου

 

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων του Παγγαίου και πιο συγκεκριμένα η δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων για την περιοχή του Παγγαίου, μέσα από τη σύμπραξη τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων τουρισμού, υπηρεσιών και αγροτικής παραγωγής. Επιμέρους στόχοι είναι οι παρακάτω: α)Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή και κατ επέκταση αύξηση στις πωλήσεις σε διανυκτερεύσεις, σε προϊόντα και σε υπηρεσίες τουρισμού, β)Προβολή και διαφήμιση στην ελλάδα και το εξωτερικό και ειδικά στις Γερμανόφωνες αγορές Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, γ) Ανάπτυξη του συνεργατισμού και του δικτύου επιχειρήσεων του Παγγαίου δ) την προστασία του φυσικού και ιστορικού αγαθού του Παγγαίου.

 

Οφέλη συμμετοχής

  • Πωλήσεις τουριστικών, αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Συνεργασία και networking με επαγγελματίες σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
  • Εκπαίδευση και πληροφόρηση σε νέες τεχνολογίες και καλές πρακτικές εναλλακτικού τουρισμού.