Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Διεύθυνση: 
ΝΙΚΗΣ 17 ΤΥΧΕΡΟ 68003
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2554300501-2554111433
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει είναι η ανεργία και οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή, η έλλειψη συλλογικών προσπαθειών παραγωγής και προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του τόπου .
Εικόνες
Video

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!