Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση: 
Σκοπελίτη 1
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2299020114
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική ωφέλεια όπως ορίζεται στις παρ.2 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) , δηλαδή η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του συνεταιρισμού μέσα από την διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, απασχολώντας άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μακροχρόνια άνεργους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, μονογόνεϊκες οικογένειες , τρίτεκνους & πολύτεκνους .