Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΘΕΡΜΗΣ
Διεύθυνση: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4Β
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2313089399
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Οι πέντε μας απαρτίζουμε τα μέλη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με έδρα τον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η ανάγκη μας για την δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων στις παραγωγικές δραστηριότητες με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον μας έφερε κοντά ως ομάδα. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, η καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας, η ανάδειξη λαογραφικών και πολιτιστικών παραδόσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!