Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: 
Νηλέως, θέση Βαπόρια
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6944152080
Λίγα λόγια
Οι τρεις βασικοί άξονες δράσης της Εν.Το.Πο.Συρο είναι η ενέργεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Τα μέλη της λειτουργούν με ελευθερία,βάσει οργανογράμματος και προσεκτικού σχεδιασμού των δράσεων.

Μεταξύ άλλων, διοργάνωση και προτυποποίηση πολιτιστικών & επιστημονικών δράσεων, πολιτιστικός τουρισμός, συναντήσεις coaching, ενεργειακές συνεδρίες, δημιουργία πολυχώρων παιδείας, υποστήριξη επιχειρήσεων-επικοινωνιακός σχεδιασμός.

Η Εν.Το.Πο.Συρο διατηρεί ένα ευέλικτο πεδίο δραστηριοποίησης, εάν οι ανάγκες των φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας συνάδουν με τις δεξιότητες των μελών της, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων και ουσιαστικών συνεργασιών που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη.
Video

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!