Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΠΑΤΡΕΩΝ
Διεύθυνση: 
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 39
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2610271564
Λίγα λόγια
1. Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/’Α/31.10.2016), όπως ισχύει, δηλαδή:
i. Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
και
ii. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.
2. Ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες, εμπορικές ή και ανταλλακτικές, οι οποίες:
α. προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
β. συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
γ. προωθούν την ισότητα των φύλων,
δ. προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,
ε. προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!