Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση: 
Βελεστίνου 3, 12131 Περιστέρι
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6974635637, 2105716917
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ.-Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, κυρίως στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθήνας, με οικονομικές δραστηριότητες "βιώσιμης ανάπτυξης" και παροχής "Κοινωνικών Υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος" με αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Στοχεύουμε στην "Καινοτόμα Αστική-Οικιστική Αειφόρα Ανάπτυξη" με δραστηριότητες σε επιλεγμένα αστικά-οικιστικά συγκροτήματα (πολυκατοικίες/γειτονιές) που να προωθούν την αειφορία περιβάλλοντος, να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, να προστατεύουν τα κοινά αγαθά και να προκύψει ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην αύξηση θέσεων εργασίας.
Εικόνες