Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση: 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17, Τ.Κ: 65302, ΚΑΒΑΛΑ
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6945776636
Λίγα λόγια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη της «ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ. ΕΠ.», να προσέλθουν στις 09.07.2018 και ώρα 12:00’ στην έδρα της για τις εργασίες της Α’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018 των μελών, με θέματα της ημερήσιας διάταξης 1) την ενημέρωση για τις δράσεις της ΚοινΣΕπ το 2017, 2) την έγκριση του Απολογισμού Δραστηριοτήτων του 2017, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης του 2017, διανομής ή μη κερδών και του Προγραμματισμού Δράσεων για το 2018 και 4) την εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής για την προσεχή διετία. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. στις 16.07.2018και ώρα 12:00' στο ίδιο μέρος.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.