Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2643022121
Λίγα λόγια
Συγκροτήσαμε την «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» προκειμένου να δημιουργήσουμε το δίκτυο που θα αναλάβει δράσεις για την αναβάθμιση της γεωγραφικής ένδειξης που λέγεται Ακαρνανία.Στην ΑΚΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επιχειρούμε να ανακαλύψουμε την ταυτότητα της περιοχής μας, μέσα από προϊόντα και δράσεις που ταυτίζονται με την σημερινή μας πραγματικότητα
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε ποιοτικά και αναγνωρισμένα προϊόντα, παραγόμενα βάσει των αρχών της Αειφορίας και να τα προσφέρουμε στο ευρύ κοινό.
Οι δράσεις μας έχουν στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, προκειμένου να αυξήσουμε την δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας
Εικόνες

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!