Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διεύθυνση: 
ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 38Α
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
210-6833647
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Η Εμμέλεια-Κοιν.Σ.Επ. παρέχει σε άτομα με νοητικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και στις οικογένειές τους, ένα συνδυασμό ολοκληρωμένων θεραπευτικών δραστηριοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους, με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν πιο επιτυχή κοινωνική προσαρμογή και αυτονόμηση. Η βελτίωση της λειτουργικότητας πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων ειδικής εκπαίδευσης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, δημιουργικής έκφρασης και κοινωνικοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση υφισταμένων καθώς και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (έμφαση στην υγεία και όχι στη δυσλειτουργία).

Νέα του Φορέα

09/05/2016 - 13:58