Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση: 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8-β
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2510229911
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Σκοπός της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η κοινωνική καινοτομία. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η “βιώσιμη ανάπτυξη” υπό το γνώμονα της αειφορίας του περιβάλλοντος. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η “κοινωνική καινοτομία”. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, προώθηση του συλλογικού παραγωγικού σκοπού της εξοικονόμησης ενέργειας, της πρόληψης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτει από την χρήση ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είτε βιομηχανική, επαγγελματική είτε συλλογική είτε ατομική.