Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
ΛΑΓΚΑΔΑ 12
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6944181772
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Δραστηριότητες:
Α) Προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής- υποστήριξης για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Β) Εκδόσεις βιβλίων και διάθεσή τους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού ή εμπορικού χαρακτήρα.
Δ) Προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών, υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας - δικτύωσης.
Σκοποί:
α) Προαγωγή κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού - κοινωνικού χαρακτήρα,
β) Πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) Χρησιμοποίηση κερδών για ανάπτυξη απασχόλησης .
δ) Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

Εικόνες