Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: 
Κ.ΒΟΓΑ 68
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6982198352
Λίγα λόγια
Ειδικότεροι στόχοι της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι :
α) προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου εξέλιξη της κοινωνικής, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
β) προαγωγή της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης και της διευκόλυνσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής μέσα από την ανάπτυξη προσωπικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και σχέσεων,
γ) ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας για την θετική προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση σε δύσκολες και αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
δ) προώθηση της αλληλεγγύης, της ενεργούς δράσης και της δικτύωσης των ανθρώπων που πλήττονται από την σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.
Εικόνες

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!