Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση: 
Ελ. Βενιζέλου 6- 38221
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
6945583880
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Οι σκοποί και η λειτουργία της Κοινσεπ διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
την δημιουργία θετικού αντικτύπου για τις τοπικές κοινωνίες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο μέσω της παραγωγής αγαθών με συλλογικά και αναπτυξιακά κίνητρα.
την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου
την χρησιμοποίηση των κερδών της για την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξή των εργασιών της.
Η ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη και ανάδειξη της παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα από παραγωγούς και δημιουργούς σε τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας,μεταποίηση,θεματικός τουρισμός,πληροφορική

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!