Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήμος
ΚΩ
Διεύθυνση: 
Σελβερι - Πλατιτσι Μεσσαρια
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2242067110
Ιστοσελίδα
Λίγα λόγια
Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς
εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. Ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης ή/ και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφερ
Εικόνες

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!