Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_489

Πεντεσκούφοι

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Μαγειρείο-Παντοπωλείο
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ. "Πολυχώρος Πεντεσκούφοι"
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000028503121
Τύπος ΚοινΣEπ: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
Κορινθίων
Διεύθυνση: 
Κύπρου 37
Τηλέφωνο: 
2741200570
Ιστοσελίδα: penteskoufoi.gr
Νέα του Φορέα