Φορέας ΚΑΛΟ profile for stelk04_395

Κοιν.Σ.Επ. Αλληλεγγύη

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εμπορική διαχείριση εταιρειών, Branding, Σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής, Ad Hoc έρευνα αγοράς, Field training προσωπικού, KPI's performance assesment
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ "Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων"
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00203
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Δημοκρατίας 37
Τηλέφωνο: 
6942423179