Κέντρο ΚΑΛΟ profile for info_634

Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Κοιν.Σ.Επ.
Ιστοσελίδα Φορέα: poreia-ygeias.gr

Δραστηριότητα: 
Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Μαγνησίας αποτελεί «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο νομό Μαγνησίας.
Είναι ενταγμένο στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Μαυροκορδάτου 169, 32221, Βόλος
Τηλέφωνο: 
2421300003
Ιστοσελίδα: kalo-magnesia.gr
Λίγα λόγια: 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι ένα κέντρο Ψυχοθεραπείας, Ολιστικών θεραπειών και Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο Βόλο και παρέχει ολιστικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύσσονται. Παρέχει ολιστικά εξατομικευμένα προγράμματα με στόχο τη ψυχοσωματική υγεία και ευεξία (https://poreia-ygeias.gr/holistic-treatments/) , υπηρεσίες συστημικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής με άξονα την ανθρωπιστική ψυχολογία (https://poreia-ygeias.gr/psychotherapeia/), εκπαιδευτικά σεμινάρια με εξειδικευμένες θεματικές παιδαγωγικής, ψυχολογίας, επιχειρηματικότητας και ολιστικών θεραπειών ως Πιστοποιημένο ΚΔΒΜ-1 (https://poreia-ygeias.gr/seminars/), retreat ευεξίας σε επιλεγμένα σημεία του Πηλίου, με την ωφέλεια της φύσης και των ολιστικών θεραπειών για άτομα, ομάδες, εταιρείες (https://pelionretreats.com/). Υλοποιεί σταθερά ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (https://poreia-ygeias.gr/blog/), όπως ανοιχτές στο κοινό ομιλίες με θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας, συντονισμό ομάδας ατόμων με κινητικής αναπηρία, επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια σε συνέργεια με τοπικούς ψυχοκοινωνικούς και επιμορφωτικούς φορείς.
Εικόνες: