Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ"

Κατηγορία: 
Ανακοίνωση
Share Μοιράσου το

Πρόσκληση

των μελών της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - «ΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  

με Α.Μ. 000014103080 σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  με την από 04/12/2018 απόφασή της καλεί τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09/12/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 στο γραφείο του Συνεταιρισμού στα Σβορωνάτα Λειβαθούς για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

ΘΕ Μ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

  1. Λύση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - «ΓΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

       

                                                                                                                                                                                                                                             Σβορωνάτα 04/12/2018

                                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

                                                                                                                                                                                                                                                  Σάββας Κυπριώτης