Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_612

traces

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
H παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.
Η άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού/πολιτισμικού χαρακτήρα.
Επωνυμία: 
traces koinsep
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000150103041
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Διεύθυνση: 
Βασιλαδίου 8
Τηλέφωνο: 
6977904118
Ιστοσελίδα: traces.gr