Φορέας ΚΑΛΟ profile for mlpyro_508

Thermal & Spa Advertising

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Eιμαστε μια Κοιν.σ.επ κοινωνικού συλλογικού σκοπού με σκοπό την προβολή του τουρισμού υγείας καθώς των θερμών ιαματικών λουτρών τής χώρας μας.
Επωνυμία: 
Μedical tourism Hub
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ​ 01121
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Εβρου 2
Τηλέφωνο: 
2106140979
Λίγα λόγια: 
Ειμαστε μια Κοιν.σ.επ κοινωνικού συλλογικού σκοπού με σκοπό την προβολή του τουρισμού υγείας καθώς των θερμών ιαματικών λουτρών τής χώρας μας. Επιζητούμε την πρακτόρευση πρότυπων ξενοδοχειακών μονάδων της Ελλαδος στο εξωτερικό για την προσέλκυση επισκεπτών απο την Ευρώπη καθόλιν την διαρκεια του χρόνου και την οργάνωση επισκέψεων τους σε παρακείμενες θέρμες και ιαματικά λουτρά στα πλαισια του τουρισμού υγείας.