Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_394

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Διάπλους

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
1.Παραγωγή κηπευτικών, ελαιολάδου - Μελισσοκομία
2.Υπηρεσίες αποψίλωσης χόρτων
3.Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων
Επωνυμία: 
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 1ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής "ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΠΛΟΥΣ"
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000023702010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοιΣΠΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Αθηνών 374
Τηλέφωνο: 
2100105675
Ιστοσελίδα: diaplous.eu
Λίγα λόγια: 
Νέα δ/νση γραφείων και αλληλογραφίας:Ζαϊμη 2, 10683,Αθήνα.O Διάπλους είναι από τις πρώτες θεσμοθετημένες κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν.2761/99 "Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας...", τον Ιανουάριο του 2004.Σκοπός του είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Δραστηριοποιείται στην καθαριότητα κτιρίων σε πάνω απο 54 κτίρια σε Αθήνα,Πάτρα, Θεσ/νικη, την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου "Ελαία Ψυχής", στην μελισσοκομία και στην αποψίλωση χόρτων. Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται στα 100 άτομα και άνω ετησίως.