Φορέας ΚΑΛΟ profile for gregorysaridis_398

ATERMON SERVICES ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Atermon services
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00830
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ
Τηλέφωνο: 
2341064789
Ιστοσελίδα: ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Λίγα λόγια: 
Η «Atermon services» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι μια επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». Δημιουργήθηκε 25/8/2015 με έξη μέλη και τριμελή διοικούσα επιτροπή (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας).
Η οργανωτική του δομή είναι οριζόντια, με δημοκρατική λειτουργία και συναπόφαση. Γενική Συνέλευση – Διοικούσα Επιτροπή - Εργαζόμενοι
Βασικός σκοπός είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια με άξονα τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και τις ανάγκες της συλλογικότητας.