Φορέας ΚΑΛΟ profile for adhoc.volos_511

Ad Hoc ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
A
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ AD HOC
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000082703071
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση: 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 126
Τηλέφωνο: 
2421055765