Φορέας ΚΑΛΟ profile for s.ventoura_516

ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ.-Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΑΝΑπτυξη ΒΙΩΣΙμη - Δομή Υποστήριξης Τοπικής Ισότιμης Κοινωνικής Αειφορίας
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000119403011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση: 
Βελεστίνου 3, 12131 Περιστέρι
Τηλέφωνο: 
6974635637, 2105716917
Ιστοσελίδα: anaviosidytika.com
Λίγα λόγια: 
Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ.-Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, κυρίως στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθήνας, με οικονομικές δραστηριότητες "βιώσιμης ανάπτυξης" και παροχής "Κοινωνικών Υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος" με αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Στοχεύουμε στην "Καινοτόμα Αστική-Οικιστική Αειφόρα Ανάπτυξη" με δραστηριότητες σε επιλεγμένα αστικά-οικιστικά συγκροτήματα (πολυκατοικίες/γειτονιές) που να προωθούν την αειφορία περιβάλλοντος, να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, να προστατεύουν τα κοινά αγαθά και να προκύψει ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην αύξηση θέσεων εργασίας.
Νέα του Φορέα