Φορέας ΚΑΛΟ profile for koinsep061

ΚΕΦΙ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας
Επωνυμία: 
ΚΕΦΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00648
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Χαλανδρίου 2
Τηλέφωνο: 
2106090531/6994066841
Λίγα λόγια: 
Δημιουργούμε Κέντρα Φιλοξενίας για ευπαθείς ομάδες και τα έσοδά μας προέρχονται από τη διαχείριση τεχνικών έργων μικρή-μεγάλης κλίμακας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητος- φύλαξη κτιρίων καθώς και την υποστήριξη κοινωνικών δομών.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες βοηθούν και στην καταπολέμηση της ανεργίας.