Φορέας ΚΑΛΟ profile for dikaiwma.koinsep_497

Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες καθαριότητας, Ανακύκλωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, Συντήρησης / Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
Επωνυμία: 
Δικαίωμα
Τομέας: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000058303010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Θεμιστοκλέους 42
Τηλέφωνο: 
6936056937
Ιστοσελίδα: dikaioma-koinsep.gr
Λίγα λόγια: 
Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικής και πράσινης οικονομίας με αξονες: ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και περιβάλλον.

Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ανθρώπινου και εταιρικού δυναμικού για την ενίσχυση του ατόμου, της κοινότητας, της κοινωνίας, με σεβασμό στην αρχή της ισότητας, της διαφορετικότητας, της αλληλέγγυας και ταυτόχρονα βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Η ενέργεια και πόροι της Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα επανεπενδύονται σε έργα και δραστηριότητες που αφορούν στο συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η αποστολή μας: Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής, προώθηση κοινωνικής ένταξης, ποιότητα ζωής σε μια αγορά με ανθρώπινες αρχές και αξίες