Φορέας ΚΑΛΟ profile for lifealphabet.org

Αλφάβητο Ζωής

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Συμβουλευτική, Έρευνα στις Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκδόσεις, Πιστοποιήσεις, Ινστιτούτα-Δίκτυα.
Επωνυμία: 
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
94103110
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΘΗΡΑΣ
Διεύθυνση: 
Περίσσα, Τ.Θ. 70 Θήρα 84700
Τηλέφωνο: 
2103313713
Ιστοσελίδα: alfavitozois.gr
Λίγα λόγια: 
Το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ εργάζεται για την κοινωφελή ανάπτυξη και προώθηση της Μελέτης & Έρευνας της Ανθρώπινης Συνειδητότητας, μέσω ενός καινοτομικού διαλόγου και συνεργειών στον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο, μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών από τομείς που άπτονται της ανθρώπινης συνειδητότητας, όπως ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, κοινωνική αρωγή, νευροεπιστήμες, βιολογία, ιατρική, εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες, συστημική σκέψη, επιχειρηματικότητα, ηγεσία, βιοηθική, παιδαγωγική κ.ά.
Το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ξεκίνησε σαν Σύστημα Υπηρεσιών Προσωπικής & Συλλογικής Ανάπτυξης το 2005 (υπό διαχείριση της ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ ΕΠΕ) και μετασχηματίστηκε σε ΚοινΣΕπ το 2015.