Ρύθμιση της τελευταίας στιγμής του Υπουργείου Εργασίας βγάζει εκτός ΟΑΕΔ τις ΚοινΣΕπ ;

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Ρύθμιση της τελευταίας στιγμής του Υπουργείου Εργασίας βγάζει εκτός ΟΑΕΔ τις ΚοινΣΕπ ;

Mε ρύθμιση της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» του υπουργείου Εργασίας, μένουν εκτός ΟΑΕΔ χιλιάδες πολίτες, καθώς επανακαθορίζεται ποιος είναι άνεργος και ποιος όχι. 

Τι αναφέρει το συγκεκριμένο χωρίο από το άρθρο 16 του νομοσχεδίου

Στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία όποιοι υπάγονται παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985,ήτοι όποιοι απασχολούνται ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο άλλο επάγγελμα είναι επιχειρηματίες κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές κτηνοτροψικές εργασίες, εκτός από τους υπαγομένους ασψάλιση του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασψαλίσεων -Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι σύζυγοι τα παιδιά που απασχολούνται επιχείρηση εκμετάλλευση του συζύγου, του πατέρα μητέρας, οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς εξαρτημένης εργασίας, όποιοι συνταξιοδοτούνται από Δημόσιο από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας επικουρικής ασψάλισης, εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, και όποιοι εκτίουν ποινή στερητική ελευθερίας υποβάλλονται μέτρα ασψαλείας ποινικό σωψρονισμό αναμορψωτικά θεραπευτικά μέτρα, μέσα σωψρονιστικά αναμορψωτικά θεραπευτικά καταστήματα, καθώς και οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς εξαρτημένης εργασίας και οι απασχολούμενοι στα προγράμματα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α’ 174) περί του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και του άρΘρο 83 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας συνεργασία εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις». https://koinsep.org

Share Μοιράσου το