Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Παναγία Θάσου, 20/03/2017

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τετάρτη στις 18:00 στην έδρα της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Παναγία Θάσου.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για το έτος 2016.
  2. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  3. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  4. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σύμφωνα με το Ν. 4430/2016
  5. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  6. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε.                                                            Ο Γραμματέας της Δ.Ε.

 Γεωργαλάς Χρήστος                                                          Σαλονικιός Χαράλαμπος

Share Μοιράσου το