Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΘΛΟΥΜΑΙ

«ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Eλ. Βενιζέλου 22, 65302 Καβάλα

 Καβάλα, 20/03/2017

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τετάρτη στις 17:30 στην έδρα της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ στην Καβάλα.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2016.
  2. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  3. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  4. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ. σύμφωνα με το Ν. 4430/2016
  5. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  6. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε.                                   Η Γραμματέας της Δ. Ε.

Νικόλαος Γκέκας                                           Ισιγόνη Βαλσαμίδου

Share Μοιράσου το