Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Πρόσκληση

 

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ της εταιρείας ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ με θέματα

- Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Δ.Ε.

- Ορισμός υπεθύνου χειρισμού ebanking 

- Νόμιμος εκπρόσωπος έναντι του νόμου

- Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για οικονομικά θέματα

Share Μοιράσου το