Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ την 5 Απριλίου 2017 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Μητροπόλεως 8β σε συνέλευση

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι
Θέμα 1ο: Μετάβαση το μήνα Ιούνιο 2017 του Προέδρου Παπαδόπουλου Κίμων στο υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα για ενημέρωση σχετικά με την πορεία τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας σε ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

Κίμων Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το