ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εκδηλώσεις

ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Την πρώτη διεθνή καλλιτεχνική έκθεση μέσω αλληλογραφίας με ψηφοφορία από το κοινό και θέμα «Η φαντασία και η δημιουργικότητα κτίζουν το μέλλον»  διοργανώνει η «Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών ΚΟΙΝΣΕΠ» υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  σε τέσσερις (4) ελληνικές πόλεις.

Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και ξένοι  δημιουργοί, Μονογονείς, Άνεργοι και ΑμεΑ  ηλικίας 18 ετών και άνω στις εξής μορφές Τέχνης: 

Ποίηση

Φωτογραφία

Σκίτσο

Ο κάθε δημιουργός μπορεί να λάβει μέρος με δύο έργα, σε μια ή περισσότερες μορφές τέχνης. Τα έργα θα πρέπει να προάγουν μηνύματα σχετικά με την Κοινωνικότητα, την Ανάπτυξη, την Πρόοδο και τη Φιλία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.ΠΟΙΗΣΗ

1. Κάθε δημιουργός μπορεί να λάβει μέρος με δύο ανέκδοτα ποιήματα (ανεξαρτήτως σειρών) σε γραμματοσειρά τύπου  Monotype ή Palatino Linotype Corsiva ή Bookman Oldstyle, χωρίς Bold ή Italics.  μεγέθους 14 στιγμών, διάστιχο 1,5 στιγμές και έκταση κειμένου μέχρι μία (1) σελίδα Α4.

2. Σε κάθε ποίημα θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του έργου και το όνομα του δημιουργού.

3. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν  και ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο [email protected].

2.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Κάθε δημιουργός μπορεί να λάβει μέρος με δύο ανέκδοτες  φωτογραφίες  (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες), που να χωρούν σε διάσταση χαρτιού μεγέθους Α3 (φωτογραφικού ή κανονικού). Μεγέθη Φωτογραφιών  2.500-3.000 dpi ή (3508 x 4961 pixels) ή 300 ppi  (τουλάχιστον).

2. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αποτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί ή σε ένα  κανονικό   χαρτί Α3.

3. Η  κάθε φωτογραφία  θα πρέπει να συνοδεύεται από το σήμα του copyright, τον   τίτλο και το όνομα του δημιουργού, ενώ κάθε μια θα πρέπει να αποτυπώνεται ξεχωριστά σε φύλλο χαρτιού μεγέθους Α3, σε γραμματοσειρές  τύπου  Monotype ή Palatino Linotype Corsiva ή Bookman Oldstyle, χωρίς Bold ή Italics, μεγέθους 14 στιγμών.

4. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν  και ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο [email protected].

3. ΣΚΙΤΣΟ

1. Κάθε δημιουργός μπορεί να λάβει μέρος με δύο ανέκδοτα σκίτσα (έγχρωμα ή ασπρόμαυρα) ) σε μορφή .png και .tiff ζωγραφισμένα με οποιαδήποτε τεχνική σε φύλλο άσπρου απλού χαρτονιού ή  χαρτονιού τύπου κανσόν διαστάσεων 50εκ. x 70εκ. Θα πρέπει να αποσταλούν και με e-mail στο  [email protected].

2. Το κάθε σκίτσο θα πρέπει να φέρει το σήμα του copyright,  την υπογραφή του  δημιουργού κι αμφότερα να αποσταλούν σε προστατευόμενο μεγάλο φάκελο με φυσαλίδες.

3. Τα σκίτσα θα πρέπει να συνοδεύονται από τίτλο και να υπογράφονται με το copyright και  με το όνομα του δημιουργού.  Κάθε έργο θα πρέπει να αποτυπώνεται ξεχωριστά σε φύλλο χαρτιού μεγέθους Α4, σε γραμματοσειρές  τύπου Monotype ή Palatino Linotype Corsiva ή Bookman Oldstyle, χωρίς Bold ή Italics,  μεγέθους  14 στιγμών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.Στην πρώτη διεθνή καλλιτεχνική έκθεση μέσω αλληλογραφίας με ψηφοφορία από το κοινό λαμβάνουν μέρος έργα, που  προάγουν  την Κοινωνικότητα, την Ανάπτυξη, την Πρόοδο και τη Φιλία.

2.Το δικαίωμα συμμετοχής για τους δημιουργούς ηλικίας 18 ετών και άνω έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • Δημιουργοί ηλικίας 18 ετών και άνω καταβάλλουν το ποσό των 15,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
  • Δημιουργοί-επικεφαλείς μονογονεϊκών οικογενειών καταβάλλουν συμβολικά το ποσό των 10,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
  • Oι δημιουργοί που είναι άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) συμμετέχουν δωρεάν.

3.Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της “Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών” και  θα κοπεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς κάθε συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα.

4.Οι όροι για τη διαδικασία ψηφοφορίας του κοινού θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων.

5.Σε κάθε μορφή Τέχνης θα ανακηρυχθούν τρεις μεγάλοι νικητές, οι  οποίοι θα προκύψουν από το άθροισμα των ψηφοφοριών, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.

6.Σε κάθε μορφή Τέχνης θα ανακηρυχθεί ένας μεγάλος νικητής της κάθε έκθεσης στην αντίστοιχη ελληνική πόλη και τρία βραβεία (1ο -2ο - 3ο) για συμμετέχοντες τοπικούς δημιουργούς. Ο μεγάλος νικητής της τοπικής έκθεσης και  οι τρεις πρώτοι τοπικοί δημιουργοί θα προκύψουν από το άθροισμα της ψηφοφορίας που θα γίνει κατά τη διάρκεια της τοπικής έκθεσης.

7.Οι τρεις μεγάλοι νικητές θα λάβουν χορηγικά βραβεία, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν με την ανακοίνωση τω αποτελεσμάτων.

8.Ο μεγάλος νικητής της τοπικής έκθεσης θα λάβει χορηγικό βραβείο, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί  με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τοπικής έκθεσης.

9.Οι τρεις πρώτοι τοπικοί δημιουργοί θα λάβουν διπλώματα και χορηγικά βραβεία, τα οποίο θα δημοσιοποιηθούν με  την  ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τοπικής έκθεσης.

10. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν πέντε αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής (Ένα γενικό και ένα από κάθε τοπική έκθεση).

11. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται, αλλά ο κάθε δημιουργός  διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα.

12.Η “Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, που θα σημειωθεί σε οποιοδήποτε έργο τέχνης κατά τη διάρκεια της υποβολής συμμετοχής του ή της μεταφοράς του στις εκθέσεις. Ωστόσο,  ως  «ασφαλιστική δικλείδα» όσοι/όσες δημιουργοί το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν  επιπλέον τα έργα τους σε DVD ή CD-ROM.

 

Κόστος Συμμετοχής

Κάθε συμμετοχή για να είναι έγκυρη,  θα πρέπει να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο δικαίωμα συμμετοχής, όπως διαμορφώνεται παρακάτω:

Γενική Συμμετοχή: 15,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Μονογονείς, άνεργοι: 10,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Α.μ.Ε.Α.: Δωρεάν

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν:

α. Ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο  [email protected]

β. Μέσω ταχυδρομείου  σε δύο (2) αντίγραφα  εντός μεγάλου φακέλου, στον οποίο εντός μικρότερου φακέλου θα πρέπει να περιληφθούν σε  ένα έγγραφο  και τα εξής στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο

- Ηλικία

- Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση με Ταχυδρομικό Κώδικα

- Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό)

- Εmail

Τα έργα θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

“Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών”

Λαγκαδά 12 , 3ος όροφος

Θεσσαλονίκη (κέντρο), Τ.Κ. 54630

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 284/002239-06 

IBAN: GR44 0110 2840 0000 2840 0223 906                                                                                                              

ΟΝΟΜΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                                                               

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ή μέσω Paypal στο link:https://ekief.gr/shop

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων (με σφραγίδα  ταχυδρομείου) είναι η  Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2017.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής της έκθεσης, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση https://ekief.gr/, μέσω e-mail στο   [email protected] ή  τηλεφωνικά στο 6944 181 772.  

Share Μοιράσου το