ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ  η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2018 , ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Σοφικίτη 1 Ασσος και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 25 Μαρτίου 2018, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Θέματα: 

Εγκριση ή μη Απολογισμού 2017 , Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για το 2017 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Ε. και Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018.

Share Μοιράσου το