ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μελών της Action Plus Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Διοικούσα Επιτροπή της Αction Plus ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την από 14.6. 2022 απόφασή της καλεί τα μέλη  της Action Plus ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε τακτική Γενική Συνέλευση  την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στις 20.00 στην έδρα της Action Plus ΚΟΙΝΣΕΠ, Εμμανουήλ Μπενάκη 76 - Αθήνα,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕ Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Παρουσίαση και έγκριση απολογισμού δράσεων και οικονομικών καταστάσεων 2021 και σχεδίου δράσης 2022

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την επόμενη ημέρα, ίδια ώρα και τόπος.

Η  πρόεδρος                                                                               Η γραμματέας

   Άννα Κονιωτάκη                                                                Δέσποινα Ντούρου

Share Μοιράσου το