ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ. «Δράση & Ενέργεια» 

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργειας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6/ 7 / 2019 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10: 00, στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην Ρήγα Φεραίου 135 στον Βόλο, με τα εξής θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2018.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2018
  3. Προγραμματισμός Δράσεων 2019.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019
  5. Διανομή κερδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Ράιος

Share Μοιράσου το