΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Ionian Recycle Hellas, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών με θέμα: "΄Εγκριση ή μη αιτήσεων νέων μελών". 

Share Μοιράσου το