Εγγραφές Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (19-04-2022)

Ενημερώσεις
Κατηγορία
Τετ, 04/20/2022 - 11:43

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται όλοι οι έως και τις 19-04-2022 εγγεγραμμένοι φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ασχέτως αν τηρούν λογαριασμό και στην πλατφόρμα foreis-kalo.gr ή όχι.