ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Η Ρέκτης Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτισμού με δέσμη δράσεων στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, το περιβάλλον, τον τουρισμό κ.α
Επωνυμία: 
ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΜΚΕ: 
Δ00846
Τύπος ΚοινΣEπ: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Έδρα [Δήμος]: 
Μεσσήνης
Διεύθυνση: 
ΦΙΛΙΑΣ ΣΑΡΑΣ 1
Τηλέφωνο: 
6936767242
Λίγα λόγια: 
O σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, συσχέτισης τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.