Κέντρο ΚΑΛΟ profile for info_632

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Χανίων

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
KOIN.Σ.ΕΠ. Terra Verde
Ιστοσελίδα Φορέα: terraverde-chania.gr

Δραστηριότητα: 
Tο Κέντρο Στήριξης για την Κ.ΑΛ.Ο στον Νομό Χανίων λειτουργεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) μέσα από την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο προς το ευρύ κοινό με ενημερωτικές δράσεις αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους ή υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κέντρο δωρεάν.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Τσουδερών 46
Τηλέφωνο: 
2821055389
Ιστοσελίδα: sse-chania.gr
Λίγα λόγια: 
Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοιν.Σ.Επ Terra Verde με έδρα στα Χανιά. Η Terra Verde είναι μια συλλογικότητα που δραστηριοποιείται στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Στην συλλογικότητα συμμετέχουν παραγωγοί, μεταποιητές, αλληλέγγυοι, και εργαζόμενοι. Η δομή είναι οριζόντια και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανοιχτές, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.