Κέντρο ΚΑΛΟ profile for kalo_627

Κέντρο στήριξης ΚΑΛΟ Ν.Ηρακλείου

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab
Ιστοσελίδα Φορέα: commonslab.gr

Δραστηριότητα: 
Συμβουλευτική και υποστήριξη για νέους και υφιστάμενους φορέις ΚΑΛΟ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73
Τηλέφωνο: 
2811112473
Ιστοσελίδα: kalo.commonslab.gr
Λίγα λόγια: 


Η Κ.ΑΛ.Ο. προτείνει μια οικονομία που στο επίκεντρο της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον η ισότητα στη λήψη αποφάσεων η αυτονομία της εργασίας, η ηθική στην παραγωγή και στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στη διαχείριση των πλεονασμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το κέντρο στήριξης της ΚΟΙΝΣΕΠ commonslab θα εργαστεί στην βοήθεια δημιουργίας υγιών και βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την δικτύωση τους και την συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτόνομων υποστηρικτικών δομών, για τη δημιουργία συνθηκών για την εγκαθίδρυση της Κ.ΑΛ.Ο. ως αποτελεσματικού μοντέλου συμβίωσης και δημιουργίας.

Η Δράση Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νέα του Φορέα