ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".

Πρόσκληση στην επαναληπτική ετήσια Γ.Σ των μελών της "Δασικό χωριό Παγγαίου" Κοιν.σ.επ.

Προσκαλούνται τα μέλη της "Δασικό χωριό Παγγαίου" Κοιν.σ.επ στην επαναληπτική ετήσια Γ.Σ των μελών της στις 09/04/2019 στο Δασικό χωριό Παγγαίου και ώρα 20:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

1) Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός έτους 2018.
2) Απολογισμός δράσεων έτους 2018.
3) Πρόγραμμα δράσεων έτους 2019.
4) Αποχώρηση - προσχώρηση μελών.
5) Τροποποίηση καταστατικού.
6) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

955
Απήχηση
28
Αλληλεπιδράσεις

Share Μοιράσου το