Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Κατηγορία: 
Ανακοίνωση
Share Μοιράσου το

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Προσκαλείσθε σε τακτική γενική συνέλευση των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ Μητροπόλεως 8 Β, 1ος όροφος στην Καβάλα, στις 15.30μ.μ. την Τετάρτη 1 Αυγούστου2018
Θέματα
1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης για δράση σε Κέντρα Στήριξης και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ| ΕΣΠΑ 2014-2020
2. Ορισμός υπευθύνου εταιρείας ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ για την υποβολή υλοποίηση της αίτησης.
Ο Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Κίμων