Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Κατηγορία: 
Ανακοίνωση
Share Μοιράσου το

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΣΤΟΣ

«ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Ρήγα Φεραίου 4,T.K.: 64200, Χρυσούπολη Καβάλας

 

Χρυσούπολη, 06/07/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2018 και ημέρα Δευτέρα στις 18:30, στην έδρα της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ στη Χρυσούπολη.

 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Έγκριση του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2017 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2017 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  3. Έγκριση της διανομής κερδών ή της κάλυψης ζημιών της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ σύμφωνα με το Ν. 4430/2016.
  4. Έγκριση της απαλλαγής από κάθε ευθύνη των μελών της ΔΕ της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2017.
  5. Έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  6. Έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε. της ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

 

    Χαράλαμπος Παπαδόπουλος