Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_5

ONFOOT

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Τουριστικού Γραφείου
Επωνυμία: 
ONFOOT Κοιν.Σ.Επ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ01085
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Μαχαιροί Αποκορώνου
Τηλέφωνο: 
6989232228
Ιστοσελίδα: onfoot.gr