Φορέας ΚΑΛΟ profile for musicviewvolos

Music View

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ορχήστρα , μουσικά σεμινάρια , μουσική εκπαίδευση , θέατρο, οργάνωση εκδηλώσεων .
Επωνυμία: 
Music View
Τομέας: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00333
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ρήγα Φεραιου 150
Τηλέφωνο: 
6944437485