Φορέας ΚΑΛΟ profile for aris.stratakos_374

ISIDA

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εκπαίδευση σε αγροπεριβαλλοντικά, κηποτεχνικές εργασίες , ανακύκλωση , φροντίδα εσωτερικών - εξωτερικών χώρων κτηρίων , υπηρεσίες, γεωργικές εργασίες
Επωνυμία: 
KOINSEP ISIDA
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000014403010
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Διεύθυνση: 
Α.ΜΙΟΥΛΗ 16
Τηλέφωνο: 
6973412384
Ιστοσελίδα: [email protected]