Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_729

HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability|

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Το HIGGS αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα.
Επωνυμία: 
HIGGS
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000143412011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
Άλλο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο
Τηλέφωνο: 
2114116300
Ιστοσελίδα: higgs3.org
Λίγα λόγια: 
Το HIGGS ιδρύθηκε με στόχο την ενδυνάμωση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του. Στα 4 χρόνια λειτουργίας του HIGGS, συμμετείχαν στα προγράμματα μας 136 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας πάνω από 10.000.000 ευρώ σε χρηματοδοτήσεις και δημιουργώντας πάνω από 771 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τομείς όπως η Υγεία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Περιβάλλον, η Τεχνολογία, η Κοινωνική Πρόνοια, ο Πολιτισμός, οι Πρόσφυγες, η Εκπαίδευση, η Συνηγορία και η Οικονομική Ανάπτυξη.